Badanie kompetencji uczniów

To uniwersalna aplikacja umożliwiająca diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia. Wyłonione kompetencje społeczne, istotne z punktu widzenia pracodawców i potrzeb współczesnego rynku pracy, składają się na profil ucznia przedsiębiorczego. Ta prosta w obsłudze aplikacja umożliwia dokonanie szybkiej autodiagniozy poziomu rozwoju poszczególnych kompetencji, wskazuje konkretne potrzeby szkoleniowe.

Dla nauczyciela

Uzyskuje wiedzę na temat potencjału uczniów w obszarze istotnych kompetencji.

Otrzymuje automatycznie wyniki badania wraz ze wskazaniem potrzeb szkoleniowych

Korzysta z posiadanej wiedzy  o uczniu w planowaniu  jego dalszej drogi edukacji i wyboru zawodu

Dla ucznia

Uzyskuje świadomość swoich mocnych i słabych  stron w obszarze istotnych kompetencji

Bezpośrednio po badaniu ma dostęp do raportu z wynikami

Otrzymuje propozycję szkoleń rozwojowych

Dla doradcy zawodowego

Korzysta z posiadanej wiedzy  o uczniu w planowaniu  jego dalszej drogi edukacji i wyboru zawodu

Otrzymuje konkretne informacje dotyczące kierunków rozwoju

v

Komunikacja

To umiejętność rzetelnego przekazu i odbioru informacji oraz nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji międzyludzkich, będących podstawą efektywnych działań zawodowych. Komunikowanie się jest jedną z najważniejszych i najbardziej złożonych umiejętności, pożądanych na runku pracy i wymaganych przez pracodawców

Współpraca

Korzyści płynące z pracy zespołowej, takie jak: oszczędność czasu, redukcja kosztów, sumowanie się potencjału poszczególnych członków zespołu (efekt synergii grupowej), wzrost kreatywności, poprawa jakości i efektywności pracy sprawiają, że umiejętność współpracy staje się jedną z kluczowych umiejętności, biorąc pod uwagę wymogi rynku pracy oraz cele i zadania stawiane przed zespołem pracowniczym.

1

Elastyczność

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian i ciągle rosnących wymagań dotyczących naszych umiejętności i sposobów radzenia sobie z tym, co nowe. Elastyczność to ważna umiejętność szybkiego i jednocześnie adekwatnego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość ekonomiczną, wymogi rynku pracy oraz potrzeby klientów i pracodawców. To umiejętność pozytywnego reagowania na zmiany i dostosowania działania.

Uczenie się przez całe życie

Nieustanny rozwój nauki i techniki, rosnące wymagania rynku pracy rodzą potrzebę systematycznego uzupełniania wiedzy, przyswajania nowych informacji oraz szybkiego reagowania na zmiany w różnych dziedzinach życia. Dlatego dla każdego pracodawcy szczególnie cenny jest pracownik uzupełniający swoje kwalifikacje, korzystający z możliwości szkoleń, rozwijający swój potencjał w praktyce.

Narzędzie bada 11 kompetencji kluczowych